We're using cookies to improve your experience. Read more about privacy policy or click on the link at the bottom of the page.

Norwegian Language Test B1 - B2example #8

Klikk på ordet som her betyr omtrent det samme som "nedlagt":

 • Nasjonal
 • Samling
 • (NS)
 • var
 • et
 • politisk
 • parti.
 • Det
 • ble
 • stiftet
 • 13.
 • mai
 • 1933
 • av
 • Vidkun
 • Quisling,
 • som
 • også
 • ble
 • partiet
 • leder.
 • Partiet
 • fikk
 • stemmer
 • ved
 • Stortingsvalget
 • i
 • 1933
 • og
 • 1936,
 • men
 • under
 • den
 • tyske
 • okkupasjonen
 • av
 • Norge
 • under
 • den
 • andre
 • verdenskrig,
 • var
 • NS
 • det
 • eneste
 • lovlige
 • partiet.
 • Partiet
 • var
 • delt
 • inn
 • i
 • ulike
 • kretser,
 • som
 • dekket
 • hele
 • Norge.
 • Mange
 • av
 • medlemmene
 • i
 • NS
 • ble
 • siktet
 • for
 • forrådelse
 • ved
 • krigens
 • slutt,
 • og
 • partiet
 • ble
 • avviklet
 • kort
 • tid
 • etterpå.

Lurer du på noe?

 1. Les forklaringen nøye
 2. Spør oss på chat eller epost
 3. Har du funnet en feil? Klikk her

Skriv kort hva feilen er:

Sender ...
Takk! Rapporten er sendt. Vi ser på det med en gang.

Explanation