We're using cookies to improve your experience. Read more about privacy policy or click on the link at the bottom of the page.

Norwegian Language Test A2 - B1example #4

Hva må du få for å ikke stryke til eksamen?

Informasjon om hjemmeksamen: Eksamen skal være på inntil 10 sider, +/-10 %. Den må skrives med dobbel linjeavstand og skriftstørrelse 12. Skrifttypen skal være Times New Roman. Det er viktig at hver side har et sidetall. Margene skal være 2,5 cm. Filtypen skal være PDF. Fristen for innlevering er første april. Når du leverer eksamen er det viktig at du skriver ditt kandidatnummer, ikke navn. På den måten kan ikke sensor kjenne igjen hvem du er. Eksamen blir vurdert på en skala fra A til F. Hvis du får F stryker du og må ta eksamen på nytt i august. Sensurfristen, altså når du får vite hvilken karakter du får, er 3 uker fra innleveringsfristen. Da gjenstår det bare en ting å si: Lykke til alle sammen! Hilsen norsklæreren.

  • A, B, C, D eller E
  • A, B, C, D, E eller F
  • 1, 2, 3, 4, 5 eller 6
  • A eller B

Do you have any questions?

  1. Les forklaringen nøye
  2. Spør oss på chat eller epost
  3. Har du funnet en feil? Tips oss

Skriv kort hva feilen er:

Sender ...

Takk! Rapporten er sendt. Vi ser på det med en gang.

Explanation