We're using cookies to improve your experience. Read more about privacy policy or click on the link at the bottom of the page.

Learn Norwegian level 1example #8

Illustration and explanation example 8 on Learn Norwegian level 1

Hva slags transportmiddel er dette?

  • Buss
  • Helikopter
  • Sparkesykkel
  • Lastebil

Explanation

Dette er et helikopter. De som jobber på oljeplattform må bruke helikopter for å komme på jobb. Redningstjenesten i Norge bruker også helikopter. Da kan de hente folk som har gått seg bort på fjellet, eller ligger i sjøen og ikke klarer å komme til land.

--9032