Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern for detaljer.

Samfunnskunnskaps­prøven har nytt pensum

I 2021 kom det en ny læreplan for Samfunnskunnskapsprøven. Sjekk hva endringene er, og se hvordan du kan øve til Samfunnskunnskapsprøven.

Preikestolen, et berømt landemerke på vestlandet

I 2021 ble Kompetanse Norge en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det har blant annet gjort at opplæringen i samfunnskunnskap har fått et nytt pensum - et nytt innhold. 

Den forrige læreplanen var fra 2012. Det har skjedd mye i Norge på 11 år, men det har også vært en utvikling i kunnskapen om hvordan man lærer. Derfor er det kommet nye metoder og arbeidsmåter som skal bidra til bedre læring. Det er også kommet nye læringsmål, altså nye krav om hva man skal lære. 

[BAR|R]

Hvis du vil [S|30|øve til Samfunnskunnskapsprøven], så kan vi selvfølgelig hjelpe deg. Vi har oppdatert oppgavene våre, slik at de passer med det nye pensumet.

Dette må du kunne til Samfunnskunnskapsprøven

Her er emnelisten til Samfunnskunnskapsprøven, med våre kommentarer. Husk at forskjellige emner kan bli vektlagt ulikt av forskjellige lærere og forskjellige steder - men det er helt naturlig, for ingen elever er like heller.

Skole og utdanning

Du skal vite hvordan utdanningsssystemet i Norge er bygget opp. Det inkluderer barneskole, ungdomsskole, videregående skole og folkehøgskole, men også videregående opplæring. Du skal vite noe om dine plikter og rettigheter, både som elev og som forelder til elev. 

Arbeidsliv

Kunnskap om arbeidslivet er viktig, for de aller fleste av oss bruker mye av livet vårt der. Hva du har krav på, oppsigelsestid, fagforeninger og hva slags oppgaver sjefen kan gi deg, er det lurt å vite noe om. Spesielt reglene om arbeidstid, overtid og ferie opplever mange at arbeidsgiveren ikke kan så godt, så det er viktig å være oppdatert selv.

Kritisk tenkning og digital dømmekraft

På Samfunnskunnskapsprøven skal du vite noe om hva det vil si å tenke kritisk, blant annet være kritisk til det du leser eller ser (kildekritkk), hvilke regler som gjelder rundt dine personopplysninger (GDPR), og hva slags bilder du har lov til å dele på sosiale medium. Til sammen kalles dette for digital dømmekraft.

[BAR|R]

Vi hjelper deg å utvikle den digitale dømmekraften ved hjelp av [S|30|øvingen til Samfunnskunnskapsprøven].

Ny i Norge

Når du kommer til Norge får du mange rettigheter og plikter, avhengig av hvilket land du kommer fra, og hvorfor du kommer hit. I tillegg er det mange forhold til Norge som kan fungere litt annerledes enn det har gjort i hjemlandet ditt. På Samfunnskunnskapsprøven kan du bli stilt spørsmål som handler om nettopp dette.

Familieliv

Du skal ha kunnskap om hvordan en familie fungerer, hvordan nordmenn lever sammen, hva det vil si å gifte seg, separere seg og skille seg. Du skal også ha kunnskap om myndighetsalder, likestilling og andre forhold som angår familien. I Norge er ikke familie bare en privatsak - men også noe samfunnet bryr seg om.

Fritid

Nordmenn er kanskje verdensmestere i dugnad. Men hva betyr egentlig det? Og hvorfor har vi så mange frivillige organisasjoner? Du skal også vite noe om organiserte fritidsaktiviteter og andre tilbud man kan benytte seg av på fritiden.

Helse

Det er bra for samfunnet at du er frisk. Det gjør at du kan bidra til fellesskapet. Derfor har staten mange støtteordninger som kan bidra til at du fungerer best mulig.

[BAR|R]

Her skal du også lære om forholdet mellom sykehus, fastlege og apotek, vaksiner og hvordan du skal forholde deg dersom du er på jobb og blir syk.

Personlig økonomi

Du skal ha kunnskap om det å sette opp budsjett. Du skal vite noe om hvilket forbruk som er normalt, og hva som kan føre til overforbruk. Noen nordmenn sliter med spilleavhengighet. Det er viktig at du lærer hva som gjør at økonomien kan gå over styr.

Retten til et fritt og selvstendig liv

Ofte så kan man bruke samme ord i forskjellige land, men så betyr ordet egentlig noe annet. I Norge kan vold like gjerne være psykisk, altså at man mobber noen. Det trenger ikke bety at man er fysisk, som når man slår eller sparker. Det er viktig at du kjenner til hvor grensene går. Her skal du også lære om omskjæring og kjønnslemlestelse, ytringsfrihet og arrangerte ekteskap.

Dette er Norge

Norge er et langtstrakt land, med fjell, daler, innsjøer, fjorder og flatmark. Du skal kjenne til de viktigste geografiske kjennetegnene i Norge, som Galdhøpiggen (Norges høyeste fjell), våre naboland, hvilken rolle ulike transportmidler som tog, fly og bil har, og mye, mye mer.

Historie

Norges historie starter for lenge siden - veldig lenge siden. Vi har vært i union med både Danmark og Sverige. Vi har funnet olje i Norskehavet. Vi har vært vikinger.

[BAR|R]

Alt dette, og mye mer, har ført oss til å bli det folkeslaget vi er. Du skal kunne litt om Norges historie og hvordan det har påvirket oss som folk.

Menenskerettigheter og demokrati

Norge er et konstitusjonelt demokrati, der vi velger våre politikere. Vi har lovgivende, utøvende og dømmende makt. Du skal lære om det norske partisystemet, hvordan FNs menneskerettigheter er og hvordan du kan delta i valg og påvirke politikk.

Bærekraft

Gro Harlem Brundtland ledet for mange år siden en kommisjon, som skulle se på hvordan fattigdomsproblemet og miljøproblemet kunne løses. Svaret ble bærekraftig utvikling. Samfunnet må utvikle seg i en retning som gjør at vi overlater jorden til neste generasjon i litt bedre stand enn da vi fikk den. I Norge har vi også en veldig spesiell lov, som gir oss allemannsrett. Det betyr at du kan gå nesten hvor du vil, når du vil. På den måten kan man komme seg ut i fjellet og gå nydelige turer, eller stå på ski i fersk puddersnø. Du skal ha kunnskap om allemannsretten og hvilket ansvar du har når du ferdes i naturen.