Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. En savoir plus ou cliquez sur le lien en bas de la page.

Test de citoyenneté norvégienneexemple #7

Exemple d'illustration et d'explication 7 sur Test de citoyenneté norvégienne

Oppgaven handler om skoler. Hvilken påstand er riktig?

  • Ungdom har plikt til å gå på ungdomsskole og videregående skole
  • Barn har rett til å gå på ungdomsskole
  • Det er kun tillatt å gå på privat barneskole hvis det ikke er et offentlig tilbud

Explication

En plikt er noe du må - og opplæringsplikt betyr at det er obligatorisk å motta opplæring. Når vi snakker om opplæringsplikt i Norge mener vi retten og plikten alle barn har til å gå på grunnskolen.

--1681