Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. En savoir plus ou cliquez sur le lien en bas de la page.

Test de citoyenneté norvégienneexemple #5

Exemple d'illustration et d'explication 5 sur Test de citoyenneté norvégienne

Hva er riktig om barnehager?

  • Barn har rett til å gå i barnehage
  • Barnehage koster gjerne noen kroner, men ikke mer enn 500 kroner i måneden
  • Barnehage er et gratis tilbud i kjernetiden

Explication

Å gå i barnehage er en rettighet, men fødselsdatoen til barnet avgjør hvilket år barnet kan starte.

--1695