Estamos usando cookies para mejorar tu experiencia. %Lea más% o haga clic en el enlace en la parte inferior de la página.

Prueba de ciudadanía noruegaejemplo #8

Ejemplo de ilustración y explicación 8 en Prueba de ciudadanía noruega

Hva skjer med kontantstøtten dersom barnet har fulltidsplass, men velger å kun være der halvparten av tiden?

  • Barnehagen avgjør om jeg får trekk i kontantstøtten
  • Jeg får full kontantstøtte
  • Jeg får ikke kontantstøtte

Explicación

Kontantstøtte er et bidrag til foreldre til barn som ikke har fulltidsplass i barnehage. Kontantstøtten utbetales så lenge barnet har fyllt 1 år, men er yngre enn 2 år. Støtten utgjør ca 7 500 kr i måneden.

Dersom du har barnehageplass, men velger å ikke bruke den, får du ikke kontantstøtte

--1242