We're using cookies to improve your experience. Read more about privacy policy or click on the link at the bottom of the page.

Norwegian Citizenship Testexample #8

Illustration and explanation example 8 on Norwegian Citizenship Test

Hva skjer med kontantstøtten dersom barnet har fulltidsplass, men velger å kun være der halvparten av tiden?

  • Jeg må søke kommunen om å få beholde kontantstøtten
  • Kontantstøtten blir halvert
  • Jeg får ikke kontantstøtte

Explanation

Kontantstøtte er et bidrag til foreldre til barn som ikke har fulltidsplass i barnehage. Kontantstøtten utbetales så lenge barnet har fyllt 1 år, men er yngre enn 2 år. Støtten utgjør ca 7 500 kr i måneden.

Dersom du har barnehageplass, men velger å ikke bruke den, får du ikke kontantstøtte

--1242