We're using cookies to improve your experience. Read more about privacy policy or click on the link at the bottom of the page.

Norwegian Citizenship Testexample #7

Illustration and explanation example 7 on Norwegian Citizenship Test

Hva er riktig om skoler?

  • Det er kun tillatt å gå på privat barneskole hvis det ikke er et offentlig tilbud
  • Barn har rett til å gå på ungdomsskole
  • Barna har bare rett til å gå i barnehage og på barneskole

Explanation

En plikt er noe du må - og opplæringsplikt betyr at det er obligatorisk å motta opplæring. Når vi snakker om opplæringsplikt i Norge mener vi retten og plikten alle barn har til å gå på grunnskolen.

--1681