We're using cookies to improve your experience. Read more about privacy policy or click on the link at the bottom of the page.

Norwegian Citizenship Testexample #5

Illustration and explanation example 5 on Norwegian Citizenship Test

Hvilken påstand er riktig?

  • Barn har ikke plikt til å gå i barnehage
  • Barnehage er et gratis tilbud i kjernetiden
  • Barn har plikt til å gå i barnehagen

Explanation

Å gå i barnehage er en rettighet, men fødselsdatoen til barnet avgjør hvilket år barnet kan starte.

--1695