We're using cookies to improve your experience. Read more about privacy policy or click on the link at the bottom of the page.

Norwegian Citizenship Testexample #3

Illustration and explanation example 3 on Norwegian Citizenship Test

Hva kaller vi en interesseorganisasjon for arbeidstakere?

  • Et fagfelt
  • En fagforening
  • En fagutdannelse

Explanation

En fagforening er en organisasjon for arbeidstakere. Fagforeningen snakker på vegne av arbeiderne og kan forhandle bedre lønn og arbeidsvilkår. Hos fagforeningen kan du også få hjelp dersom du har problemer på arbeidsplassen.

Det finnes mange fagforeninger, som jobber med forskjellige yrkesgrupper. Mange fagforbund er samlet i store paraplyorganisasjoner som LO.

--1230